Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijk leven

Zondag

Middagdienst

06 feb2022 14:00

ds. H.J. van Marle

Bediening Heilige Doop; extra collecte voor de kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022