Meer over Bibliotheek

Bibliotheek

Bibliotheek Hersteld Hervormde gemeente Staphorst

De bibliotheek is in de periode van 8 juli t/m 12 augustus op de woensdagmiddag gesloten. Op donderdag- en zaterdagavond zijn we van 19.00 tot 21.00 uur open. Let op gewijzigde openingstijden op de zaterdagavond.

De regels die gelden voor een bezoek aan de bibliotheek zijn:

  • Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten;
  • Kom niet als u verkouden bent of griepklachten heb;
  • Blijf thuis als één van de gezinsleden verhoging heeft;
  • Kom met maximaal 2 personen uit een gezin naar de bibliotheek;
  • Bij de ingang vindt u desinfecterende gel. Deze kunt u gebruiken voor u naar binnen gaat; 
  • Ingeleverde boeken worden dezelfde avond niet weer uitgeleend. Deze kunt u neerleggen op de aangegeven plaats. U hoeft niet te wachten tot ze ingenomen zijn;
  • Tijdelijk wordt de uitleentermijn verlengd tot 6 weken;

We nodigen niet meer uit op pasnummer, maar hopen op een natuurlijke spreiding over de avonden. Het kan zijn dat u even moeten wachten voor u naar binnen kunt als het te druk is.

 

Hebt u vragen, stuur dan een mail naar bibliotheek@hhkstaphorst.nl

E-mailadressen:
Om eventueel rechtstreeks met de leners te kunnen communiceren zouden wij graag, indien u dat wenst, uw e-mailadres opnemen in onze ledenadministratie. U kunt deze mailen naar het genoemde e-mailadres, met vermelding van uw lenersnummer (deze kunt u vinden op uw pasje). U kunt ook een briefje inleveren met daarop uw lenersnummer en email-adres.


Voor al het genoemde geldt D.V.

  • © hersteld hervormde kerk 2020