Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijk leven

Bestuur

Het bestuur van de jeugdvereniging bestaat uit de onderstaande personen, waarbij telkens 1 of 2 personen de directe aanspreekpersonen zijn per categorie:

Naam Functie Verantwoordelijk voor:
 dhr. J. Bijker   Afvaardiging kerkenraad  
 dhr. M. de Boer   Secretaris  VO 3 en 4
 dhr. R. Compagner  Algemeen lid  VO 1 en 2
 mw. L. van der Horst  Algemeen lid  BO 7 en 8
 dhr. J. Jansen  Contactpersoon knutselcoördinatoren  VO 1 en 2
 mw. H. Mulder-Bijker  Penningmeester  BO 7 en 8
 dhr. K. Mulder    Voorzitter  16+, 18+ en 20+
 dhr. A. Mussche   Alg. adjunct en ict/ledenadministratie  VO 3 en 4
 mw. A. Spiker   Algemeen lid  Aangepaste vereniging

  • © hersteld hervormde kerk 2022