Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijk leven

Doel en werkwijze

Het uitgangspunt van de jeugdvereniging is de zorg om en voor de jeugd. Het doel hierbij is “bezinning en binding”:

  • Bezinning:

* samen met de jeugd nadenken over de ernst van het leven aan de hand van diverse actuele onderwerpen, met Gods Woord als enig richtsnoer.
* jongeren helpen voor te bereiden op het maatschappelijk leven.

  • Binding:

* leggen van onderling contact door op een informele manier samen bezig te zijn.
* in contact zijn met de kerkelijke gemeente in het algemeen.

Deze twee onderdelen worden uitgewerkt in een gedeelte voor en na de pauze.

Groepen:
De volgende leeftijdsgroepen zijn van harte welkom op de jeugdvereniging:

  • Groep 7 en 8 van de basisschool

  • Klas 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs

  • 16+

  • 18+

  • 20+


Daarnaast zijn er drie groepen van de aangepaste vereniging. We werken op verschillende niveaus.

Er is ook een groep waar niet direct cognitieve beperkingen zijn, maar voor degenen die van rust en structuur houden.

Seizoen:

Het seizoen begint in oktober en eindigt in maart voor de meeste groepen met een gezamenlijke avond. In mei of juni wordt het seizoen officieel afgesloten met een buitenactiviteit.

Aan het begin van het seizoen krijgen de jongeren van de kerkelijke gemeente een uitnodiging per brief of per mail. Als er andere jongeren zijn die belangstelling hebben voor de jeugdvereniging, dan mogen deze gerust meegenomen worden: iedereen is van harte welkom. Uiteraard wordt van alle jongeren verwacht dat ze zich houden aan de regels van de jeugdvereniging.

Op de eerste avond zal een groepsfoto gemaakt worden, zolang hier geen bezwaren tegen zijn.

Per 14 dagen wordt een jeugdvereniging avond gehouden, waarbij alle jongeren van de groep verwacht worden. Wanneer een jongere niet kan komen, dan wordt dit aan de leiding doorgegeven. De groepsindeling wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt. 

De contributie per seizoen bedraagt € 5,-. De overige kosten komen voor rekening van de kerkenraad.

Indeling van de avond:

Het bezinnend gedeelte van de avond wordt voor de pauze gegeven en begint met zingen, bidden en Bijbellezen. De jongeren worden dan ook geacht om hiervoor een Bijbel bij zich te hebben. Daarna wordt een actueel of Bijbels onderwerp behandeld door een van de leidinggevenden van de groep.

Voor de groepen van het basisonderwijs wordt de Schildserie gebruikt en hiervoor hebben de jongeren een snelhechter bij zich. De groepen van het voortgezet onderwijs 1 en 2 maakt gebruik van de Treffer. Bij de groepen 3 en 4 van het voortgezet onderwijs worden er verschillende onderwerpen en thema’s behandeld. Na de pauze staat er een spel, quiz of andere activiteit op het programma.

De groepen 16+, 18+ en 20+ hebben een eigen invulling, zoals het behandelen van ingebrachte vragen aan het begin van het seizoen of het houden van een inleiding door een van de jongeren.

De aangepaste groepen hebben een invulling die afgestemd is op het niveau van de betreffende groep.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022