Meer over Kerk en Gemeente

Diaconie

Naar Bijbels uitwijzen is er een college van diakenen binnen de kerkenraad. In 1 Korinthe 12: 28 worden zij ‘behulpsels’ genoemd, waarvan het formulier zegt dat het diegenen zijn die in de gemeente gesteld zijn om ‘armen en ellendigen te helpen in den nood’.

Hun ambt bestaat in het in ‘alle getrouwheid en naarstigheid’ verzamelen en bewaren van gelden. En daar waar het nodig is, met ‘onderscheiding en voorzichtigheid, maar ook blijmoedig en eenvoudig met een bewogen hart en toegenegen gemoed’ te helpen. Dit zal niet alleen met een uiterlijke gift zijn, maar ook roept het formulier op om dat ‘met troostelijke redenen uit het Woord Gods’ te doen.

Bovenstaande maakt duidelijk dat diakenen ‘dienen’. Het Griekse woord ‘diakoneo’ betekent ook letterlijk dienen, hier is het woord diaken van afgeleid. Zij zijn geroepen om de ‘dienst der barmhartigheid’ in de gemeente, en daarbuiten, vorm te geven. Zodoende kent de diaconie plaatselijke, landelijke en wereldwijde ondersteuningen.

Kent u persoonlijk of in het midden van de gemeente zorgen die uw/het vermogen te boven gaan, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de diakenen. Zij zullen in alle zorgvuldigheid hiermee omgaan.

 

Wilt u informatie over het Diaconaat van de landelijke Hersteld Hervormde Kerk, zie dan: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat

 

Diakenen:

Dhr. D.J. Koppelman  (Voorzitter)
Schapendijk 8
7715 PT Staphorst

Dhr. K. Ubak  (Secretaris)
Oude Rijksweg 50
7951 DK Staphorst

Dhr. J. Huls  (Penningmeester)
Gemeenteweg 285A
7951 PA Staphorst

Dhr. J. Bloemert  (Meestershof
Sterkensweg 1
7715 PL Punthorst)

Dhr. J. Bijker  (Jeugdwerk)
Gemeenteweg 304
7951 PE Staphorst

Dhr. J. van Dijk  (Zorgtaken)
Gemeenteweg 59
7951 CE Staphorst

Dhr. A. van Oosten  (Landzaken)
Evenboersweg 58
7715 PH Punthorst

 

Bankrekening nummer diaconie

NL46RABO0360800912

T.n.v. dhr. J. Huls
Gemeenteweg 285A
7951 PA Staphorst

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020