Meer over Kerk en Gemeente

Beheer

De hersteld hervormde gemeente van Staphorst is een vrij beheer gemeente overeenkomstig ordinantie 16-1-4-c van de kerkorde. Dit betekent in het kort dat de colleges van kerkvoogden en notabelen samen de kerkvoogdij vormen en dat de kerkvoogden in de uitvoering van hun taken geen verantwoording afleggen aan de kerkenraad maar aan de notabelen. De notabelen hebben naast een controlerende functie ook een ondersteunende functie. Meer over deze dingen kunt u lezen in het reglement van de kerkvoogdij wat door de leden van de gemeente is goedgekeurd.

Kerkvoogden dragen geen ambt, maar hun taak is uiteindelijk wel gericht op het geestelijk welzijn van de gemeente. Om het geestelijk welzijn van de gemeente te kunnen dienen is een goede afstemming met de kerkenraad van groot belang. Daartoe zijn er ook de verschillende overlegmomenten.

Plaatselijk Reglement HHG Staphorst

  • © hersteld hervormde kerk 2020