Dagelijks Woord

Meer over Kerkzicht

Kerkzicht

Openingstijden

Dagen: woensdag, vrijdag en zaterdag (in de maanden juli, augustus en september).
Tijd: 11.00-16.00u

Contactgegevens

Adres: Gemeenteweg 55
Mailadres: kerkzicht@hhkstaphorst.nl
Telefoonnummer: 06-25087400 (dhr. J. Talen)

Kerkzicht

In het pand rechts naast de pastorie en schuin tegenover de kerk is de infopost Kerkzicht gevestigd. Er is een kleine expositie ingericht over ‘Kerk en volksleven’ die bezichtigd kan worden en waarin naast historische lijnen, verwijzingen zijn opgenomen naar Gods Woord. Tevens wordt getoond hoe het kerkelijke leven van onze gemeente er heden ten dage uitziet met een grote foto van het interieur van het kerkgebouw, uitleg van de liturgie met o.a. de Wet en de Geloofsbelijdenis, enz. Er zijn Bijbels aanwezig in heel veel talen waarmee de wereldwijde verspreiding van Gods Woord wordt aangetoond.

Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn die vragen kunnen beantwoorden en eventueel een gesprek kunnen aangaan. In ieder geval zal geprobeerd worden een folder mee te geven, ook is er materiaal aanwezig met meer informatie over de Bijbelse boodschap en het christelijke geloof. We hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het beeld van de kerk in het algemeen en van onze gemeente in het bijzonder. En tevens zo iets mee te geven van de Bijbelse boodschap die voor ieder mens van levensbelang is.

Loop tijdens de openingstijden rustig eens even binnen om het zelf te bekijken en er kennis van te nemen.

Ondertussen zijn er over het initiatief al meerdere berichten verschenen. Zie o.a. dit bericht: https://www.rd.nl/artikel/936132-dorpskerk-staphorst-opent-informatiecentrum-kerkzicht.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022