• " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3:16

Meer over Home

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: