Meer over Kerkelijk leven

Kerktelefoon

Algemeen

Zondagse kerkdiensten kunnen alleen meegeluisterd worden via de kerktelefoon, doordeweekse kerkdiensten ook via internet.

Deze diensten kunnen ook nageluisterd worden, zowel via de kerktelefoon als via internet .

Aangezien mededelingen tijdgebonden zijn, worden deze met het naluisteren niet meer uitgezonden. Dit geldt ook voor de gebeden tijdens de diensten. Gebeden zijn eensdeels tijdgebonden en dienen aan de andere kant met eerbied behandeld te worden.

De zondagse kerkdiensten worden op maandag door de beheerder bewerkt en zijn vanaf dinsdag na te luisteren.

Rouwdiensten

Rouwdiensten worden niet uitgezonden. Alleen op  verzoek en/of met toestemming  van de familie van de overledene kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Dit kan door de familie aangevraagd worden bij dhr. J.Hattem, tel. 0522-462371, die de betreffende kerktelefoons dan open zet of een wachtwoord geeft voor het meeluisteren via internet. Tijdens de rouwbezoeken kan de familie hier bij de ouderling van dienst naar informeren.

Ouderen catechisatie

De ouderen catechisaties zijn live (direct) via de kerktelefoon en internet mee te luisteren en na een paar dagen ook na te luisteren. Op internet op een afgesloten gedeelte op de website www.hhkstaphorst.nl  Als u hier op "inloggen speciale diensten" klikt, wordt er om een wachtwoord gevraagd. Dit wachtwoord kunt u opvragen bij dhr. J. Hattem.

Internet

Voor het beluisteren via internet kunt u gebruik maken van de site van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst: http://www.hhkstaphorst.nl  via het menu "Kerkdienst luisteren"

Een tip: het opstarten van het meeluisteren via internet kan vereenvoudigd worden door op het bureaublad van de computer / laptop een snelkoppeling te (laten) maken naar de site van de HHK Staphorst / kerkdienst luisteren: http://www.hhkstaphorst.nl/kerkelijk-leven/meeluisteren

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020