Meer over Kerkelijk leven

Kerkbode

De kerkbode verschijnt maandelijks.

Redactie

De redactie is in handen van de kerkenraad.

Ouderling D. Mulder
Rechterensweg 28A
7951 KW Staphorst

Dhr. J. Mulder Kzn
Oude Rijksweg 89A
7951 EA Staphorst

Inleveren kopij:
E-mail: redactiekerkbode@hhkstaphorst.nl
t.n.v. dhr. J. Mulder Kzn

De kerkenraad bepaalt wat er onder algemene berichten in de kerkbode geplaatst wordt. Uitnodigingen voor Psalmzangavonden worden niet opgenomen vanwege het grote aanbod.

Administratie

De administratie wordt verzorgd door:
Dhr. J. Raangs
Ebbinge Wubbenlaan 62
7951 AB Staphorst
Tel. 0522 - 463914
E-mail: kerkbode@hhkstaphorst.nl 

Adreswijzigingen etc. (alleen wat betreft de kerkbode) dienen doorgegeven te worden aan het administratieadres van de kerkbode. Liefst per post of per e-mail.

Het abonnementsgeld bedraagt € 18,- per jaar.
Het bankrekeningnummer van de kerkbode is NL84RABO0360805078

Puzzelrubriek kerkbode

Puzzelrubriek - 12 jaar:

De puzzelrubriek in de kerkbode voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt verzorgd door:

Fam. J. Talen
Gemeenteweg 40
7951 CN  Staphorst
E-mail: puzzelhhkmin12@solcon.nl

Puzzelrubriek + 12 jaar:

De puzzelrubriek in de kerkbode voor hen die 12 jaar en ouder zijn wordt verzorgd door:

Fam. L. Balder
Buiten Middenweg 9A
7951 KR  Staphorst
E-mail: puzzelhhkplus12@solcon.nl

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020