Meer over Kerk en Gemeente

Vertrouwenspersonen

IVP - Interne Vertrouwens Persoon voor melding van misbruik in kerkelijke relaties
 
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid helaas niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt soms seksueel grensoverschrijdend gedrag voor. Wanneer er signalen zijn dat personen, die verantwoordelijkheid dragen binnen de kerk (denk aan ambtsdragers, kerkvoogden, pastoraal werkers, catecheten, leidinggevenden van de verenigingen, kosters of anderen) het vertrouwen geschonden en persoonlijke grenzen overschreden hebben, dan mag dit niet verzwegen worden.

Elke kerkelijke gemeente wordt daarom geacht een interne vertrouwenspersoon (IVP) aan te stellen als aanspreekpunt voor mensen die (vermoedens van) misbruik binnen kerkelijke relaties willen melden. Zij proberen een luisterend oor te bieden, zich een beeld te vormen van de situatie, en desgewenst te begeleiden bij verdere stappen.
 

De kerkenraad heeft voor onze gemeente de volgende personen aangesteld:

Mw. J. Hofstede
E-mail: jhofstede@kliksafe.nl
Tel.: 0522 - 464641 / 06 - 55511728

Dhr. G.J.P. Gelderblom
E-mail: g.j.p.gelderblom@live.nl
Tel.: 06 - 22521044

 
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de volgende site: www.meldpuntmisbruik.nl. Bij vragen kan hier eventueel ook contact mee worden opgenomen.
 
Wanneer er signalen van misbruik zijn in andere (dus niet-kerkelijke) relaties, zoals in gezinnen, families, scholen, bedrijven of verenigingen, kan contact opgenomen worden met een van de volgende instanties:
• Stichting Schuilplaats (christelijke psychosociale hulpverlening): tel. 0318-547870 of www.stichtingschuilplaats.nl/locaties/staphorst.
• Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling): tel. 0800-2000 of www.veiligthuis.nl.
• Bij noodsituaties kunt u 112 bellen.
 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020