Meer over Kerk en Gemeente

Ledenadministratie

In Ordinantie 16 van de kerkorde van de HHK is bepaald dat een van de taken
van de kerkvoogdij is 'het namens of ten behoeve van de kerkenraad bijhouden
van de registers van gemeenteleden en van de doop-, de lidmaten- en de
trouwboeken'. Voor het beheren van de ledenadministratie zijn programma's
beschikbaar, waarvan ook door de kerkvoogdij gebruik wordt gemaakt. In de
kerkvoogdij is de heer H. van Elp verantwoordelijk voor de
ledenadministratie. Voor een goede bereikbaarheid van de ledenadministratie
is een speciaal mailadres 'ledenadmin@hhkstaphorst.nl'  aangemaakt. Hier
kunt u terecht met uw vragen m.b.t. de administratie. De heer H. van Elp is
ook te bereiken via tel. nr. 0529-481775.

Voor het opvragen van doopbewijzen en attestaties kan men hier ook gebruik
van maken evenals voor andere vragen en wijzigingen m.b.t. de administratie
van de leden. Voor de doopbewijzen en attestaties is de goedkeuring van de
kerkenraad vereist. De ledenadministratie zal deze aanvragen dan ook
doorsturen naar de kerkenraad voor de benodigde handtekeningen.

Dhr. H.van Elp
Mr J.B.Kanlaan57
7715 PR Punthorst
Tel.: 0529 - 481775
E-mail: ledenadministratie@hhkstaphorst.nl

 

 

 

 

 

 


 

  • © hersteld hervormde kerk 2020