Meer over Kerk en Gemeente

College van Notabelen

Taken college  van notabelen

Het college van notabelen wordt door de stemgerechtigde leden gekozen.
De taken zijn in ordinantie 16 bepaald.
 

  • Het verkiezen van de leden van het college van kerkvoogden, danwel indien daartoe door de vergadering van lidmaten is besloten het doen van een voordracht daartoe aan de vergadering van tot stemmen bevoegde lidmaten;

  • Het toezien op de taakuitoefening door het college van kerkvoogden;

  • Het toezien op naleving van het reglement;

  • Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde begroting;

  • Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde rekening.

 

Notabelen

Dhr. K. Coster (Dienstdoend notabel)
Gemeenteweg 382A
7951 PH Staphorst.

Dhr. M. de Boer
Prins Bernhardstraat 5
7951BN Staphorst.

Dhr. H. Jansen
Jan Lubbertsland 4
7951 NS Staphorst.

Dhr. J. Mulder Hzn
Reggersweg 1A
7951 LP Staphorst

Dhr. J. Mulder Kzn
Oude Rijksweg 89A
7951 EA Staphorst

Dhr. J. Mussche
Rijksweg 8A
7951 DH Staphorst.

Dhr. R. Slager
Gemeenteweg 291
7951 PA Staphorst.

Dhr. J. Stoel
Oude Rijksweg 190
7951 DP Staphorst

  • © hersteld hervormde kerk 2020