Meer over Kerk en Gemeente

College van Kerkvoogden

Taken college van kerkvoogden

In ordinantie 16-1-3 is beschreven welke taken het college van kerkvoogden in het bijzonder tot taak heeft. Deze taken zijn dus automatisch toegewezen aan het college van kerkvoogden.
Dit betreft:
 

  • het voorzien in de stoffelijke en vermogensrechtelijke belangen van de gemeente;

  • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening van de gemeente;

  • het zorg dragen voor de geldwerving;

  • het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de gemeente;

  • het bepalen en het uitvoeren van het gemeentelijk personeelsbeleid;

  • het beheren van de goederen, waaronder gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen van de gemeente;

  • het namens of ten behoeve van de kerkenraad bijhouden van de registers van gemeenteleden en van de doop-, de lidmaten- en de trouwboeken.

 

Kerkvoogden

Dhr. K. Dunnink (Voorzitter)
Dekkersweg 13A
7951 DG Staphorst

Dhr. H. van Elp (Secretaris)
Mr. J.B. Kanlaan 57
7715 PR Punthorst

Dhr. A. Talen (Penningmeester)
Berkenstouwe 3
7951 NC Staphorst

Dhr. K. Kuiper (Kerktelefoon)
Gemeenteweg 371B
7951 PC Staphorst
tel. 0522 - 463038

Dhr. H. Mulder (Alg. Adjunct)
Evenboersweg 44
7715 PH Punthorst

Dhr. K. Coster (Dienstdoend notabel)
Gemeenteweg 382A
7951 PH Staphorst.

 

Bankrekening nummer kerkvoogdij

NL80RABO0356543358

T.n.v. dhr. A. Talen
Berkenstouwe 3
7951 NC Staphorst

  • © hersteld hervormde kerk 2020